Istasolar

Dotace na fotovoltaiku

Dotace pro rodinné domy

Nová zelená úsporám

V podprogramu Nová zelená úsporám můžete od 1. září 2023 v rámci fotovoltaiky a elektromobility žádat o následující dotace:

Systém se skládá z fotovoltaických panelů a tzv. regulátoru, který je napojený na akumulační nádrž (popř. bojler). Slouží tedy výhradně k ohřevu vody. Zde lze dosáhnout na dotaci až 45 000,- Kč.

Nová zelená úsporám Light

V podprogramu Nová zelená úsporám Light můžete od 12. září 2022 v rámci fotovoltaiky žádat o následující dotace:

  • PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
  • Lze získat až 90 000,- Kč.
  • 100% dotace lze vyplatit před realizací.

Dotace pro bytové domy

Nová zelená úsporám

V podprogramu Nová zelená úsporám můžete od 1. září 2023 v rámci fotovoltaiky a elektromobility žádat o následující dotace:

Systém se skládá z fotovoltaických panelů a tzv. regulátoru, který je napojený na akumulační nádrž (popř. bojler). Slouží tedy výhradně k ohřevu vody. Zde lze dosáhnout na dotaci až 45 000,- Kč.

Dotace pro firmy

Pro firmy není momentálně vypsaný žádný dotační program